Maria Hallberg Äijä – Socionom och Legitimerad Psykoterapeut

Maria Hallberg Äijä är en legitimerad psykoterapeut sedan 2012 och har genomgått sin utbildning vid både Göteborgs Psykoterapiinstitut och S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola. Hennes grundutbildning är inom socionomi, där hon examinerades vid Göteborgs Universitet år 1999. Maria är också medlem av Psykoterapicentrum, en riksförening för legitimerade psykoterapeuter. Marias psykoterapeutiska inriktning är mot Psykodynamisk Terapi (PDT).

Erfarenheter som psykoterapeut och samtalsterapeut

Med över tio års erfarenhet inom privat sektor har Maria främst arbetat med vuxna i olika livsfaser som legitimerad psykoterapeut. Hennes kompetensområde sträcker sig över ett brett spektrum av psykiska svårigheter och hon har mött och hjälpt människor med olika utmaningar.

Tidigare har Maria arbetat som samtalsterapeut i Göteborg och Västra Götalandsregionen med fokus på långa terapier för unga vuxna i åldern 18-30 år som kämpar med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionshinder. Under detta decennium har hon utvecklat en djup förståelse för och erfarenhet av att arbeta med denna specifika målgrupp. Maria har också arbetat med barn och ungdomar inom skola och omsorg, även särskola. 

Traumasensitive Yoga

Parallellt med sitt psykoterapeutiska arbete har Maria också ägnat sig åt att undervisa i klassisk yoga i över 19 år. Hon har drivit sin egen yogaverksamhet i centrala Göteborg och har haft förmånen att dela med sig av klassisk yogas tekniker och verktyg till sina elever. Forskning har visat att klassisk yoga kan vara effektivt för att återskapa trygghet och kroppskontakt efter trauma, minska psykosomatisk smärta samt hjälpa till att hantera stressrelaterade problem. Detta har inspirerat Maria att erbjuda Traumasensitiv Yoga på Tripsykologis mottagning under de senaste åren.

Genom att kombinera sin expertis som psykoterapeut med sina kunskaper inom klassisk yoga och Traumasensitiv Yoga erbjuder Maria en helhetssyn på människors välbefinnande och arbetar med att främja både mental och fysisk hälsa hos sina klienter. Hennes breda erfarenhet och engagemang för att hjälpa andra gör henne till en kvalificerad och empatisk terapeut som strävar efter att skapa meningsfulla förändringar i människors liv.

AIM Terapi – Samarbetspartner, referenser och tidigare arbetsgivare

Catrin Schultz – Socialpedagog, grundläggande utbildning i psykoterapi (samtalsterapeut)
Maria Bäck – Legitimerad Psykolog och Legitimerad Psykoterapeut
Lena Hallberg Breitholtz – Coaching, Handledning & Mentorskap
Flyktingmedicinsk mottagning – Göteborg
Göteborgs Stad
Mölndals Kommun
Varbergs Kommun

Maria Hallberg Äijä bedriver också terapier på engelska och i särskilda fall på distans.

Mer om Metoden Jagstrukturerande psykoterapi 

Marias arbete som psykoterapeut utgår ifrån en psykoanalytisk/psykodynamisk förståelsegrund med  inriktning mot fransk psykoanalys. Jag arbetar främst utifrån en metod utarbetad av Palle Villemoes, s.k. jagstrukturerande förhållningssätt.

Koppling mellan kropp och psyke i den psykoterapeutiska processen

Jagstrukturerande psykoterapis perspektiv på psyket harmonierar bra ihop med s.k österländsk syn på psyket, vilket är min andra förståelsegrund och traditionstillhörighet. Jag har studerat på Kaivalyadham, en av Indiens mest tongivande yogaskolor.

Mina olika kunskapsfält gör att kopplingar mellan kropp och psyke blir en självklar del i psykoterapiprocessen.