AIM terapi

AIM – Ordets makt

AIM är ett mantra inom yogatraditionen som står för det skapande ordet. Inom yogatraditionen har man sedan lång tid tillbaka insett hur språk påverkar hur vi förstår vår omvärld.

Vår förmåga att benämna saker ger oss möjligheten att förstå och orientera oss i vår omvärld. Baksidan är dock att vi kan blanda ihop vår förståelse av världen med världen själv.

Jagstrukturerande psykoterapi utgår ifrån berättelsen vi har om oss själva och vårt liv. Sedan fylls luckor i, missförstånd blir tydliga, vackra saker visar sig dolda i det svåra och svåra saker träder fram ur historier som är tillrättalagda. Språket har också en läkande effekt. Förståelsen kan göra att man plötligt ställer sig på sin egen sida där man förut ifrågasatte sig själv. Man kan ses sitt och andras ansvar och tillåta ilska där den hör hemma. Psykoterapi är i sanning något som alla kan ha nytta av.

Kan detta vara något för dig? Du är välkommen att maila eller ringa för att få veta mer!