Om metoden Jagstrukturerande psykoterapi

Jagstrukturerande psykoterapi som en metod som kan hjälpa människor att möta och övervinna sina psykiska svårigheter. Jagstrukturerande psykoterapi utvecklades av Palle Villemoes och bygger på principer från fransk psykoanalys. Metoden lägger fokus på flera olika aspekter av personens liv. För det första riktas uppmärksamheten mot den konkreta omvärlden och livssituationen hos individen. Det innebär att…