Metoden

Jagstrukturerande psykoterapi  är en metod utvecklad av Palle Villemoes utifrån fransk psykoanalys. Metoden innebär att fokus läggs på personens konkreta omvärld och livssituation, samt personens livshistoria och den generationshistoria som personen föddes in i. Metoden har visat sig effektiv på hela spektrat från lättare problematik och psykisk smärta till mycket svår problematik och svår psykisk smärta. Detta kan vara ångest, oro, nedstämdhet, känsla av kaos eller meningslöshet i tillvaron- konstant eller i perioder. Det kan också vara svårigheter i nära relationer, svårigheter att kunna föra sin egen talan, svårigheter att säga nej, svårigheter att kunna stanna kvar, ensamhetskänslor, ofrivilligt singelskap, livskris, dödsskräck, hypokondri, ständiga konflikter eller bara en känsla av att vad du än gör så blir det alltid på samma sätt.

 

Kommentarer inaktiverade.